بهره گیری از ظرفیت‌های موقوفات مدنظر واقفین نیست / بازآفرینی یک اقدام ملی است که حاکمیتی و منحصر به یک دستگاه نیست / فرهنگ وقف و بازآفرینی دارای اشتراکات زیادی هستند

بهره گیری از ظرفیت‌های موقوفات مدنظر واقفین نیست / بازآفرینی یک اقدام ملی است که حاکمیتی و منحصر به یک دستگاه نیست / فرهنگ وقف و بازآفرینی دارای اشتراکات زیادی هستند

سیدمجتبی علوی مقدم، معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهداف مشترک فرهنگ وقف و بازآفرینی اظهار داشت: اگر به فرهنگ وقف و سیطره آن در شکل گیری جوامع شهری و روستایی دقت کنیم، نوع دوستی، کمک و عمران و آبادانی را شاهد هستیم. وی افزود: ساخت حمام‌ها، آب انبارها، کاروانسراها، مغازه‌ها و سقاخانه‌ها نمونه‌های بزرگ خدمت فرهنگ وقف به عمران و آبادانی کشور است. وی تصریح کرد: بازآفرینی هم در این راستا اشتراکات زیادی با فرهنگ وقف دارد و به واقع در اهداف که همان رفاه، آسایش و انجام خدمات فرهنگی و اجتماعی و ارتقاء زندگی مردم است، اشتراکات زیادی را شاهد هستیم. علی مقدم در ادامه با اشاره به اینکه امروز در کشور از ظرفیت‌های موقوفات به شکلی که مدنظر واقفین است، بهره برده نمی‌شود، گفت: بازآفرینی می‌تواند بازوی کارآمد فرهنگ وقف ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات