مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران: هر گونه ساخت و ساز ...

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس غلامرضا  خوش خلق "مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران" با اشاره به مجوز هاي صادره از سوي سازمان هاي ذيربط براي ساخت و ساز در حريم خطوط انتقال برق ادامه داد: بر طبق قانون و به دليل امكان بروز آسيب، هرگونه ساخت و ساز در حريم خطوط انتقال برق ممنوع ، اما سازمان هايي كه مجوز مي دهند به اين نكته توجه ندارند .

بنابراين گزارش مهندس خوش خلق با بيان اينكه تاسيسات برق بايد در محل مصرف و نزديك به مشتركين ساخته شود گفت: در فعاليت ما همه استاندارد ها و اصول فني و مهندسي رعايت شده است و اين تاسيسات سال هاي گذشته و زماني كه زمين ها خالي از سكنه بوده است ساخته شده، اما پس از توسعه شهر ها مردم به سمت اين تاسيسات آمده اند و با وجود اخطار هاي لازم و احكام مراجع قضايي در اين مورد، هنوز در برخي مناطق زمين ها توسط مهاجرين تصرف شده و يا ساختمان هايي به صورت يك روزه ساخته شده است .

اين گزارش اضافه مي كند؛ وي با اشاره به اينكه ساختمان هاي غيرمجاز برق دريافت نمي كنند به جز در مواقع خاص كه بايد

براي دريافت برق استعلام داشته باشند بر اين موضوع تاكيد كرد كه خطوط برق به سادگي قابل جمع آوري و جابجايي نيست ودر ادامه اظهار داشت: حكم تخريب ساختمان هاي غير مجاز در حريم دكل هاي برق، صادر شده است، اما اجازه تخريب داده نمي شود.

غلامرضا خوش خلق با تاكيد بر ارائه رو نوشت به شركت برق منطقه اي براي بررسي موقعيت ساختمان، پيش از صدور پروانه ساخت و ساز از سوي سازمان هاي ذيربط افزود: در زمان حاضر منطقه وسيعي از شرق و جنوب تهران در قالب ساختمان، آشپزخانه و پارك، زير خط و دكل هاي برق ساخته شده است درحالي كه اين رويه خلاف همه ضوابط است.
وي با بيان اينكه تاسيسات برق بايد در محل مصرف و نزديك به مشتركين ساخته شود اضافه كرد: در فعاليت ما همه استاندارد ها و اصول فني و مهندسي رعايت شده است و اين تاسيسات سال هاي گذشته و زماني كه زمين ها خالي از سكنه بوده است ساخته شده، اما پس از توسعه شهر ها مردم به سمت اين تاسيسات آمده اند و تاسيسات به سمت مردم حركت نكرده است.

خوش خلق با اشاره به اينكه در مناطقي كه امكان جابجايي وجود دارد مانند مركز تهران، بصورت دفني و يا در تونل اجرا شده است اضافه كرد: خطوط هوايي ارزانتر و عيب يابي آن ها راحت تر است، اما در برخي مواقع براي اجراي خطوط با شركت مترو براي استفاده از تونل هاي مترو و انتقال خطوط زيرزميني، درحال مذاكره هستيم.

وي در پايان با اشاره به رويه حاكم در جهان براي ساخت خطوط برق گفت: در برخي كشور هاي بزرگ جهان با استفاده از فناوري و علم جديد پست ها زير ساختمان احداث مي شود كه البته ما نيز درجهت استفاده از اين فناوري ها تلاش كرده ايم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات