نتایج هفتمین جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای عضو انجمن

نتایج هفتمین جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای عضو انجمن
هفتمین جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای عضو انجمن با اطلاع رسانی قبلی در ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 98/7/17 با شرکت امضاء کنندگان  لیست حاضرین در جلسه در محل دفتر انجمن تشکیل و پس از توضیحاتی از طرف آقای مهندس صومی در خصوص عملکردها و ملاقاتها با مسئولین استانی و شرکت در جلسه اخیر کارفرمایان استانی و طرح مسائل و مشکلات صنف مشاور و نهایتاً تقدیر و تشکر از زحمات آقای مهندس وحیدی در خصوص ملاقات با مسئولین بیمه و دارائی استان و تلاش در جهت حل مشکلات شرکتهای مهندسین مشاور در ارتباط موضوعی با ادارات یادشده و حصول توافقات، از زحمات آقای مهندس شلیخا و     آقای ساعدی و عوامل دفتری نیز در خصوص اصلاح سیستم بایگانی و تنظیم بایگانی راکد دفاتر انجمن و جامعه در استان تقدیر و تشکر نمودند سپس آقای مهندس ساعی نیز به تفصیل در خصوص مسائل مربوط به ارجاع کار و اجرای نظامات و مقررات سازمان نظام فنی اجرائی کشور صبحت نموده و نهایتاً تصمیمات لازم در خصوص طرح موضوع در کمیته پیمان انجمن و انعکاس تصمیمات جهت طرح در شورای فنی استان در جهت الزام ادارات و سازمانهای دولتی به رعایت مقررات قانونی در روند اصولی مناقصات اخذ شد سپس آقای مهندس وحیدی به تفصیل در مورد توافقات اخیر انجام شده با ادارات بیمه و دارائی و پی گیری سایر امور و مسائل از مجرای اصولی و قانونی از ادارات یادشده تا حصول نتیجه مطالبی به تفضیل اعلام نمودند و مقرر شد نتیجه اقدامات را در آینده نزدیک جهت انعکاس به شرکتهای عضو کتباً گزارش نمایند جلسه ساعت 19 خاتمه پذیرفت. لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات