پل تا پل، مسيري براي توسعه شهر

پل تا پل، مسيري براي توسعه شهر

راه‌هاي مواصلاتي از مهم ترين مولفه هاي دستيابي به توسعه شهري هستند. بازگشايي مسير پل تا پل از انتهاي بلوار داراب تا پل كابلي شهيد رنجبر و پس از آن تا پل هاي شهيد نوري در خروجي شرقي ساري، يكي از مهم ترين پروژه هاي مديريت شهري است كه با هدف كاهش مصرف انرژي و رفع گره هاي ترافيكي با دستور شهردار ساري مجدداً فعال شده و ادامه علميات اجرايي آن در دستور كار قرار گرفته است.

امروز پل كابلي شهيد رنجبر مي تواند به عنوان سمبل جديد مركز استان معرفي شود و به عنوان نماد توسعه شهري ساري ثبت گردد. در مسير طي طريق ساري بر مدار توسعه پل كابلي شهيد رنجبر كه با سازه اي منطبق بر استانداردهاي روز پايه ريزي شده است و مسير بلوار داراب در نقطه جغرافيايي جنوب شرق ساري را به سمت شرق و پل هاي شهيد نوري از گره هاي ترافيكي تهي مي سازد، مي تواند نمادي از حركت و پويايي باشد.

بي ترديد سهولت دسترسي در نقاط ورودي و خروجي شهر از چهارسويه جغرافيايي و نيز ايجاد مسيرهايي از مراكز مختلف شهر به اين مبادي مي تواند راه گشاي حل مسئله ترافيك و ايجاد ساختار و بستر مناسب براي سازندگي و تحول در شهر باشد.

شايان ذكر است، تاكيد و توجه ويژه عباس رجبي شهردار ساري به فعال شدن اين پروژه تا حصول نتيجه و تكميل آن نيز به دليل اهميت بالاي پروژه بازگشايي مسير پل تا پل است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات