اطلاع رسانی اعزام مشمولین وظیفه وزارت نیرو

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: پیرو جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت های تابعه آن ، داوطلبان امریه سربازی برای نوبت اعزام 98/10/1 به آدرس سایت amriyeh.moe.gov.ir مراجعه نمایند..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای حبیب ا...شاکری اظهار کرد: وزارت نیرو به منظور تحقق و عملیاتی نمودن برنامه های وزیر نیرو و در راستای اجرایی نمودن برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جهت استفاده بهینه از متخصصان در زمان صلح و سوق امکانات علمی کشور به سوی سازندگی و بالندگی، برقراری ارتباط با صنعت و بمنظور ایجاد فرصت برابر و همچنین شفافیت بخشیدن به فرآیند جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در صنعت آب و برق، افزایش سطح بهره وری و اثربخشی کارکنان وظیفه مامور، اقدام به راه اندازی سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir نموده است.
وی تصریح کرد: افراد واجد شرایط می بایست از تاریخ 98/7/1 لغایت 98/7/30 نسبت به ثبت نام در سایت فوق اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای گلستان

شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات