افزایش 68 درصدی بارش های گلستان در سال آبی 98-97

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان از افزایش 68 درصدی بارش های استان در سال آبی 98-97 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و افزایش 55 درصدی نسبت دوره دراز مدت خبر داد..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجو اظهار کرد: میزان بارندگی شهریور ماه سال جاری در مقایسه با دوره شاخص دراز مدت 12درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: جریان رودخانه ها در مدت سال آبی 98-97 نسبت به دوره شاخص دربرخی سرشاخه های حوضه قره سو حدود 116 درصد افزایش و در رودخانه اصلی قره سو در محل ایستگاه آب سنجی سیاه آب حدود 217 درصد افزایش داشته است. همچنین جریان رودخانه ها در برخی سرشاخه های حوضه گرگانرود حدود 141 درصد افزایش و در رودخانه اصلی گرگانرود در محل ایستگاه آب سنجی قزاقلی حدود 90 درصد افزایش داشته است.
فرازجو اظهار کرد: ذخیره آبخوان کم عمق استان در شهریور ماه سال جاری، در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته 354 میلیون متر مکعب افزایش و در مقایسه با متوسط 25 سال گذشته 81 میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد.
همچنین ذخیره آبخوان عمیق استان نیز در شهریور ماه سال جاری در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته 22 میلیون متر مکعب افزایش و در مقایسه با متوسط 15 سال گذشته، 29 میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات