بسیاری از ارکان و اهداف نظام وقف در بازآفرینی شهری نیز مطرح است

در روز چهارم از سلسله نشست‌های شرکت بازآفرینی شهری با موضوع واقفین و خیرین، ماندانا ملک مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی بابیان اینکه که نشست امروز به موضوع نقش واقفین و خیرین در تامین مسکن و خدمات شهری اختصاص داشت. گفت: نقش نظام وقف در شکل‌گیری ساختار و نظام کالبدی شهرها بسیار حائز اهمیت است

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات