نصب برچسب اطلاعاتي اشتراك هاي برق در استان سمنان

در راستاي طرح حدف قبوض كاغذي انجام شد؛

نصب برچسب اطلاعاتي اشتراك هاي برق در استان سمنان

برچسب اطلاعاتي اشتراك، براي كنتورهاي برق مشتركان استان سمنان نصب شد.

سرپرست معاونت فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق استان با اعلام اين خبرگفت: در راستاي طرح ملي قبض سبز و حذف قبوض كاغذي برق، تعداد 380 هزار قطعه برچسب اطلاعاتي مشتركان استان تهيه و برروي لوازم اندازه گيري اشتراك هاي برق الصاق گرديد.

محمدرضا لشكري افزود: اين برچسب ها در جهت رفاه حال مشتركان و حاوي اطلاعاتي شامل؛ شماره پرونده ، شناسه قبض اشتراك برق و همچنين نحوه برقراري ارتباط با سامانه پيامكي مشتركين شركت توزيع برق استان سمنان چاپ و از دهم مرداد ماه سال جاري توسط مامورين برق اين شركت همزمان با قرائت كنتورها، عمليات نصب نيز انجام شده است.

وي تصريح كرد: با اجراي اين طرح، از اين پس مشتركان و مصرف كنندگان برق مي توانند جهت هرگونه ارتباط با اين شركت و همچنين ثبت و تغيير شماره همراه خود در سامانه شركت توزيع برق و دريافت اطلاعات آخرين قبض برق مصرفي، به راهنماي اين برچسب ها مراجعه كنند.

وي خاطرنشان كرد: تاكنون93 درصد اطلاعات مربوط به شماره تلفن همراه مشتركان برق استان جهت ثبت درسامانه حذف قبوض كاغذي برق اخذ گرديده و مشتركيني كه تاكنون اطلاعات مربوطه را ارائه ننموده اند مي بايست شناسه قبض اشتراك مورد استفاده را با كد دستوري # شناسه قبض *p* به سرشماره 2000121121 ارسال نمايند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات