برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات