کسب رتبه برتر اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در طرح رضایتنمدی مردم از دستگاههای اجرایی

کسب رتبه برتر اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در طرح رضایتنمدی مردم از دستگاههای اجرایی

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی استان حائز رتبه اول گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، در راستای اجرای "طرح افکار سنجی و سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی" که توسط مرکز آمار ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، این اداره کل در بین دستگاههای اجرایی مشمول طح حائز زتبه اول در استان خراسان شمالی گردید.

این توفیق در سایه تلاش های مدیریت و کارکنان این اداره کل که موجب رضایتمندی مردم گردیده است، طی نامه ای از سوی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی  به این اداره کل اعلام شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات