صورتجلسه

به پیوست صورتجلسه مورخ 98/7/3 موضوع بررسی مسائل و مشکلات صورت وضعیت های کارکرد شرکت های مشاور ،جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات