پسماندهای پزشکی تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند

پسماندهای پزشکی تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند

به گزارش شهریار ، علیرضا اصغری با اعلام این خبر اظهار کرد: بازدید مستمر و پیگیری جدی عوامل نظارت سازمان مدیریت پسماند در راستای مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی در سطح شهر تبریز به صورت گسترده در حال انجام است.

او در این باره توضیح داد: موضوع لزوم رعایت قوانین و مقررات مدیریت پسماندهای پزشکی و جلوگیری از تخلیه غیر مجاز پسماندهای عفونی از سوی تمام مراکز متخلف به صورت جدی و مستمر کنترل و با متخلفین امر، در صورت عدم رعایت ضوابط و قوانین اعلام شده در قانون مدیریت پسماندها، برابر با حکم قضایی برخورد می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات