عملیات زیر سازی و آسفالت در سطح منطقه پنج شهر ارومیه تداوم دارد

شهردار منطقه 5 شهر ارومیه گفت:عملیات زیر سازی و آسفالت در سطح منطقه تداوم دارد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  وحید عباسی بیان کرد:  اجرای عملیات مختلف عمرانی و زیرسازی در سطح منطقه پنج ادامه دارد و در همین راستا عملیات زیرسازی کوچه منشعب از خیابان ورزش توسط معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری منطقه پنج اجرا شد.

وی با اشاره به عملیات جدول گذاری کوی 41 خیابان شهید بهشتی، اظهار کرد:  به همت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری منطقه پنج ارومیه عملیات جدول گذاری کوی 41 خیابان شهید بهشتی جنب کانال نهر شهرآجو اجرا شد.

شهردار منطقه 5  شهر ارومیه با بیان اینکه بتن ریزی کف کانال سنگر واقع در ابتدای خیابان سنگر اجرا شد ، گفت: عملیات بتن ریزی کف کانال سنگر واقع در ابتدای خیابان یاسر توسط معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری منطقه پنج اجرا شد.

وی با اشاره به جدول گذاری کوی 37 خیابان شهید بهشتی، اظهار کرد: عملیات جدول گذاری کوی 37 خیابان شهید بهشتی توسط معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری منطقه پنج در حال اجراست.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات