دکتر احمدی ضمن درخواست از سازمان صمت و اتاق بازرگانی جهت پرداخت عوارض کسب و پیشه به شهرداری ها اظهار داشت : شهرداری ها در حریم شهر خدمات رسانی میکنند اما توان جریمه کردن متخلفان را ندارند لذا قابلیت جریمه ماده صد برای ساختمان های احداث شده در حریم شهرها میتواند منابع مالی شهرداری ها را افزایش دهد.

دکتر احمدی ضمن درخواست از سازمان صمت و اتاق بازرگانی جهت پرداخت عوارض کسب و پیشه به شهرداری ها اظهار داشت : شهرداری ها در حریم شهر خدمات رسانی میکنند اما توان جریمه کردن متخلفان را ندارند لذا قابلیت جریمه ماده صد برای ساختمان های احداث شده در حریم شهرها میتواند منابع مالی شهرداری ها را افزایش دهد.لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات