موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال 1398 را منتشر کرد.

موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال 1398 را منتشر کرد.


ناصر عندلیب، مدیر موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران ( ITECC ) با رونمایی از تقویم آموزشی اتاق تهران از طراحی و تدوین برنامه 8010 نفر- ساعت آموزش برای نیم سال دوم سال جاری خبر داد. او با اشاره به اینکه موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران با توجه به اهداف و برنامه‌های سالانه اتاق بازرگانی تهران و همچنین با انجام نیازسنجی‌های دقیق از اعضا و شرایط ویژه اقتصادی، اجتماعی و... برنامه‌های آموزشی ویژه اعضا را تدوین و برنامه‌ریزی می کند، ادامه داد: این موسسه در تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال 1398 ارتقای مهارت‌های مختلف فعالان اقتصادی را نیز هدف قرار داده و اگرچه تمرکز اصلی بر آموزش‌های حوزه اقتصاد و بازرگانی معطوف بوده است اما در این نیم‌سال، به صورت ویژه بر آموزش مهارت‌های فردی نیز توجه شده است.

او سپس به برخی تغییرات برنامه آموزشی نیم‌سال دوم نسبت به نیم‌سال اول 98 اشاره کرد و گفت: با توجه با شرایط اقتصادی کشور و فشار تحریم‌ها بر شرکت‌ها و مشکلات عدیده موجود در خصوص صادرات کالا و سرمایه‌گذاری، تعداد بیشتری از دوره‌های آموزشی نسبت به نیم‌سال اول به امر آموزش صادرات و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. همچنین در این دوره با توجه به اهمیت بیش از پیش بنگاه‌های کوچک و متوسط و لزوم توجه ویژه به آن‌ها، دوره‌هایی جهت آشنایی این بنگاه‌ها با اصول کسب و کار تعریف شده است.

عندلیب در ادامه، یکی از مشکلات اصلی کشور را ضعف ارتباط میان تحقیقات دانشگاهی و نیاز صنعت عنوان کرد و گفت: اتاق تهران تلاش می‌کند نقش خود را برای تقویت این ارتباط ایفا کند؛ چرا که بسیاری از ضعف‌های موجود به دلیل عدم هماهنگی این دو با یکدیگر نمود یافته است. از این رو، موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران در نیم‌سال دوم سال 98 دوره‌های آموزشی را جهت آشنایی با چگونگی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در صنعت تدارک دیده است. مدیر موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصلی موسسه آیتک، توسعه منابع انسانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی است، توضیح داد: کارشناسان این موسسه، خلاهای موجود برای آموزش درست و صحیح مدیران را شناسایی کرده و با اتکا به این بررسی‌ها، دوره جامع مدیریت منابع انسانی و مدیر جامع بازاریابی و فروش نیز در تقویم آموزشی این موسسه گنجانده شده است. او در ادامه گفت: تعداد دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی اتاق تهران از 26 دوره در نیم‌سال اول به 39 دوره در نیم‌سال دوم سال 1398 افزایش یافته است.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات