دسترسی به بازار برای محصولات نوآورانه در صنعت برق بسیار دشوا...

دسترسی به بازار برای محصولات نوآورانه در صنعت برق بسیار دشوا...

علیرضا اسدی، مدیر دفتر تجاری سازی پژوهشگاه نیرو در نشستی خبری اظهار داشت: در مدل‌های کلاسیک، تجاری سازی به این صورت است که نهادی به فناوری دست می‌یابد و بعد آن را برای تولید به موسسه‌ای صنعتی واگذار می‌کند تا آن موسسه آن توان فناورانه را به محصول تبدیل کرده و وارد بازار کند و یک نگاه خطی از پژوهش به بازار وجود دارد اما در پژوهشگاه نیرو به دنبال تغییر این رویکرد به یک اکوسیستم نوآوری بوده و در این رویکرد، بازیگران مختلف هر کدام در جایگاه خودشان نقش هایی را ایفا می‌کنند که محور همه بازار و کشش عرضه و تقاضا است.
وی افزود: رویکرد پژوهشگاه از تخصیص منابع و هزینه کردن به سمت بسیج منابع برای توسعه فناوری بوده و به گونه ای این چرخه را راهبری می‌کنیم که همه از ایده پرداز و طراح تا صنعتگر و بازار در آن شریک باشند.
اسدی تصریح کرد: در این رویکرد، بخشی زیادی از R ;D در موسسات دانش بنیان انجام می‌شود و پژوهشگاه نیرو رفع موانع می‌کند.
وی ادامه داد: دسترسی به بازار برای محصولات نوآورانه در صنعت برق بسیار دشوار است، به همین خاطر ریسک‌هایی برای ورود به بازار وجود دارد که پژوهشگاه نیرو به علت جامعیت‌هایی که دارد، برای مصرف کنندگان ایجاد اطمینان می‌کند تا از طرح‌های فناورانه و نوآورانه استفاده کنند.
مدیر دفتر تجاری سازی پژوهشگاه نیرو خاطرنشان کرد: پژوهشگاه نیرو در خلق سازوکارهای نرم در توسعه فناورانه پیشرو بوده و به‌گونه‌ای تمامی ذی نفعان را به مشارکت می‌گیرد که با عقد قراردادهای مشارکتی، هر کس به نسبت تعهداتی که پذیرفته از عواید کار برخوردار شود.

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات