خدمت رساني نيروگاه رامين اهواز با تامين آب مورد نياز زائرين اربعين در مرز شلمچه

خدمت رساني نيروگاه رامين اهواز با تامين آب مورد نياز زائرين اربعين در مرز شلمچه

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات