اتمام بازدید 8000 ساعته واحد 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه

اتمام بازدید 8000 ساعته واحد 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات