پروازهای داخلی فرودگاه کرمان به ترمینال خارجی منتقل شد/ ۲۸۰۰ متر مربع به فضای ترمینال داخلی اضافه می‌شود

پروازهای داخلی فرودگاه کرمان به ترمینال خارجی منتقل شد/ ۲۸۰۰ متر مربع به فضای ترمینال داخلی اضافه می‌شود

از سوی دیگر اجرای طرح بهسازی مستلزم این است که ترمینال در اختیار پیمانکار قرار گیرد و به همین دلیل فعالیت ترمینال داخلی تعلیق شده و پروازها به ترمینال خارجی منتقل شده‌اند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات