برگزاری دوره آموزشی مدیریت اسناد و بایگانی در راه و شهرسازی خراسان رضوی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت اسناد و بایگانی در راه و شهرسازی خراسان رضوی

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، محسن معینی با بیان اینکه مدیریت اسناد و بازیابی اطاعات پرونده ها به عنوان مدارک حائز اهمیت در سازمان به منظور انجام دقیق و به هنگام وظایف و نیز پاسخگویی به مراجعات مردمی اهمیت بسزایی دارد، گفت: دسترسی سریع، کوتاه و سیستمی به اسناد و اطلاعات در سازمان ها باعث تقلیل هزینه ها و نیز کاهش مراجعه ارباب رجوع به ادارات می شود . وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی بیشتر مسئولین، روسای ادارات شهرستانی، کارشناسان بایگانی های اداره کل و شهرستانها با روش های جدید بایگانی اسناد و نیز اهمیت حفاظت اسناد آرشیوی و بایگانی است، گفت: این دوره آموزشی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و اداره آموزش و در محل ساختمان ستادی اداره کل به مدت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات