گزارش تصویری/صد و شصت و ششمین جلسه رسمی شورای شهر کرج

گزارش تصویری/صد و شصت و ششمین جلسه رسمی شورای شهر کرج


صد و شصت و ششمین جلسه رسمی شورای شهر کرج به ریاست اکبر سلیم نژاد برگزار شد.

گزارش تصویری / محمدرضا سلطانی
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات