طبیعت سالم، شهروند سالم

طبیعت سالم، شهروند سالم


همایش بزرگ کوهپیمایی خانوادگی با حضور حداکثری خانواده ها در سطوح مختلف اجتماعی و با حضور اکبر سلیم نژاد رئیس شورای اسلامی شهر کرج و مدیران شهری برگزار شد که صبح با نشاط و فرحبخشی را برای حاضرین رقم زد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات