همایش آشنایی با تجهیزات اندازه گیری مورد نیاز در ممیزی انرژی

یکشنبه 21-7-98
ساعت 18:30 : ویژه رشته های مکانیک و معماری
ساعت 20:15 : ویژه رشته برق
محل برگزاری : سالن همایش های نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان
ثبت نام به صورت حضوری و در محل برگزاری انجام می پذیرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات