قابل توجه مهندسان محترم رشته معماری

الزام رعایت مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور و پلکان برقی) برای مهندسان طراح معماری
مطابق بند 15-2-1-1 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان، طراحان معمار باید تعداد،ظرفیت و نوع (مسافربر،باربر و ...) آسانسورهای ساختمان را در مراحل اولیه طراحی تعیین و آن ها را بر اساس اطلاعات به دست آمده و مقررات این مبحث جانمایی نمایند.
لذا رعایت مقررات مبحث 15 جهت کلیه ی طراحان معمار پروژه های ساختمانی الزامی بوده و از این پس کنترل نقشه های معماری بر اساس مقررات مذکور صورت می پذیرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات