شرکت های سیمانی شستا در مدار سوددهی

به گزارش اخبار ساختمان، درجلسه بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه که به شرکت سیمان خاش اختصاص داد، مشخص شد در این دوره این شرکت با ۱۳۲هزار و ۸۴۷ میلیون ریال سود موفق شده است ۵۵درصد رشد به نسبت بودجه و ۴۳درصد رشد در مقایسه با ۶ماهه سال قبل را ثبت کند. گزارش عملکرد ۶ماهه شرکت سیمان شاهرود نیز خبر از رشدسود تا ۲۱۹ هزار و ۵۶۳ میلیون ریالی داده که نسبت به دوره مشابه ۶ ماهه سال قبل رشدی ۱۴۷ درصدی و در بودجه ۳۳ درصد رشد را ثبت کرده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات