عملکرد هفتگی شهرداری ایرانشهردر هفته سوم مهرماه از تاریخ 98/07/13لغایت98/07/18

بولتن خبری شهرداری ایرانشهر از تاریخ 98/07/13لغایت98/07/18

در هفته ای که گذشت...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات