برگزاری اولین دوره طرح انتخابات شهردارمدارس درایرانشهرتوسط شهرداری

برگزاری اولین دوره طرح انتخابات شهردارمدارس درایرانشهرتوسط شهرداری

برگزاری اولین دوره طرح انتخابات شهردارمدارس درایرانشهرتوسط شهرداری

مراسم محوری این طرح در دبیرستان توحید با حضور اعضاء شورا اسلامی شهر معاون حوزه خدمات شهری ومعاون مدیرکل ومدیریت آموزش و پرورش شهرستان در محل دبیرستان دخترانه توحید در روز یکشنبه21/07/98ساعت 8صبح  برگزار گردید.

در ابتداخانم نظری مدیر دبیرستان توحید ضمن خیر مقدم و تشکر از اجرا این طرح بیان داشتند مدیریت شهری می بایست به مقوله آموزش فرهنگ حقوق شهروندی اهمیت داده و توجه بیشتری داشته باشد که مطمئنا از این جایگاه آینده سازان مملکت به جامعه انتقال خواهند یافت .

در ادامه کلکلی معاون حوزه خدمات شهری شهرداری با بیان این که شهردار و اعضا شورا طرح دانش آموزی یک پارلمان دانش آموزی در مدرسه هستند که می توانند به مدیریت شهری و در راستای آموزش پایه به کمک شهرداری بیایند،وی همچنین افزود نگاه ما، نگاه سمبولیک نیست درواقع اجرای این طرح از پایه در مدارس و آشنایی به حقوق شهروندی است که می توان در آینده به ثمرات این طرح ها اشاره نمودکه یک دانش آموز به یک شهروند توانا تبدیل شودما پیش از اینکه یک دانشمند خوب داشته باشیم باید یک شهروند خوب و متمدن تحویل جامعه دهیم تا بتوانیم به یک جامعه ایده آل برسیم در واقع اجرای طرح شهرداران مدارس  شخصیت بخشیدن به جایگاه دانش آموزی است که همین مسولین امروز مدرسه درآینده می توانند مسولین ومدیران شهری آینده شهر باشند

ایوب دامنی رئیس شورای اسلامی شهر نیز در ادامه ضمن تقدیر از مجریان اجرای طرح شهرداران مدارس به اهداف و سیاست های کلی طرح اشاره نمودند و افزودندیکی از سیاست های این طرح سازمان دهی حداکثر توانمندی های دانش آموزان و ساختارگرایی مطابق با قوانین و مقررات مدیریت شهری است که موجب می شود در دانش آموزان تقویت روح همکاری گروهی و تقسیم کار جمعی و توجه به ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان با در نظر گرفتن حاکمیت خرد جمعی ومشورت در دستور کار قرارگیرد،دامنی در ادامه بیان داشت ارائه آموزش های پایه شهروندی در سنین نوجوانی موجب می شود تا گسترش شور و نشاط و همچنین فعالیت های اجتماعی را در آینده ای نه چندان دور شاهد باشیم وی در ادامه بیان داشت این طرح با قوت وهمکاری اجرا و تا مرحله نهایی که همان اجرای طرح شورا های محلات و انتخاب شهرداران محلات خواهد بودادامه خواهد یافت  لذا مشارکت جمعی را می طلبد و امیدواریم همه عزیزان و شهروندان که همان شکوفایی و پایداری یک شهر پویا وفعال خواهد بود باماهمکاری نمایند

در حاشیه این مراسم حسینی معاون مدیر کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه شهرداری در اجرای این طرح اظهار داشتند طرح شهردار مدارس ومشارکت جمعی در مدیریت شهری در واقع همان تحقق یافتن به یک نظام پایدار و شهروند آموزش دیده در یک شهر پویا وفعال و زیبا خواهد بود.حسینی در ادامه به فعالیت های فرهنگی و آموزشی شهرداری و آموزش و پرورش اشاره نمودند و افزودند شهرداری و آموزش و پرورش در راستای اجرا طرح آموزش شهروندی باهمدیگر هم سو ویک هدف را دنبال می کنند آن هم تربیت شهروند مسول و قانون مدار خواهد بود در پایان هم انتخابات شهردار مدارس اجرا شد و دانش آموزان نامزدهای انتخاباتی خود را در تصدی های یک نفر شهردار،رئیس شورا طرح ودونفر اعضا شورا طرح مدارس را در حضور حاضرین انتخاب نمودندو به صورت نمادین زباله های داخل مجموعه مدارس ومعابر منتهی به مدرسه خود را جمع آوری نمودندوهمه دانش آموزان با شعار هر شهروند یک شهردار مراسم را به پایان رسانیدند.

نتایج انتخابات شهرداران و اعضا شورا طرح پس از بررسی شکایات و تایید اعضا هیئت نظارت به سمع ونظر خواهد رسید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات