اعلام صورت درآمد و هزینه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷

اعلام صورت درآمد و هزینه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷

با احترام در اجرای ماده ۷۱ قانون شهرداری های مصوب ۱۳۴۴، بدینوسیله صورت درآمد و هزینه های منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ شهرداری دامغان جهت اطلاع عموم اعلام می گردد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات