آخرین وضعیت بارندگی در استان مازندران

با توجه به اطلاعیه های هواشناسی و هشدارهای ستاد ملی فرماندهی سیلاب آب کشور و همچنین کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای مازندران بارندگی از غروب دیروز در استان آغاز شد شدت بارش ها از اواخر شب شروع و هنوز ادامه دارد
بیشترین بارش مربوط به ایستگاههای دینارسرا،گانکسر و ماشاالله آباد و رامسر به ترتیب 190، 185 ، 177 و 155 میلی متر که به ترتیب13 ، 17 ،11 و 12 درصد بارش سالانه این ایستگاهها می باشد. بارندگی ها هنوز ادامه دارد
برآورد اولیه دبی برخی از رودخانه ها در ایستگاه های هیدرومتری به شرح ذیل می باشد.
صفارود - رامسر   ۶۸
سیمرود - گاورمک  ۵
چالکرود - گانگسر  ۷۶
سرخرود- پلطان     ۲۲
کاظمرود - ماشالله آباد  ۳۹.۵
مجموع ولمرود و چشمه کیله 150 متر مکعب برثانیه که 90 درصد آن مربوط به سرشاخه ولمرود هست.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات