اگر کاری برای چالش کم آبی نکنیم تمدنمان نابود می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در دیدار با تشکل های قانونی کشاورزی استان گفت: ما باور داریم که مسئله آب و تهدید جدی کم آبی از مهم ترین و حیاتی ترین مسائل کشور و به ویژه استان است و اگر این ابر چالش را در زمان خودش بدرستی مدیریت نکنیم، کم آبی با نابودی تمدنمان ما را مدیریت خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،محمد علایی با اشاره به این که نسبت حجم آبی که از آب های سطحی و زیرزمینی در سال برداشت می کنیم به حجم آب تجدید پذیر استان بیش از ۱۲۵ درصد است افزود: این نسبت که در ایران و جهان بی نظ یر است یعنی با دست خودمان سند نابودیمان را امضا کرده ایم و با زیاده خواهی و بدمصرفی و اسراف بیمارگونه آبخوان های زیرزمینی، حیاتی ترین سرمایه خدادادمان، را هر سال بیش از سال پیش نابود می کنیم. وی با ذکر این نکته که شرق کشور، سرزمینی خشک و کم آباد با خشک سالی های دوره ای است و در این سرزمین کم آب و خشک رمز و راز ماندگاری نیاکانمان و شرط بقای ما و فرزندانمان سازگاری با محیط زیست و کم آبی است ادامه داد:ما بر سر یک دوراهی قرار گرفته ایم ؛ یا برداشت بیش از حجم مجاز آب و نابودی آبخوان های زیرزمینی و ایجاد سرزمینی سوخته و بی آب و آبادانی ،یا برداشت کمتر آب در حد حجم مجاز و ساختن استانی با کشاورزی پیشرفته و پربازده، صنعتی پاک و کم آب طلب و مردمانی آگاه و سازگار با محیط زیست و کم آب طلب. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به این که برای رسیدن به این هدف مقدس باید مسئله آب را به مسئله هر خراسانی تبدیل کنیم تصریح کرد:باید برای مدیریت بهینه آب با همه شخصیت های حقیقی و حقوقی تاثیرگذار بر مدیریت آب، دانشگاه ها، نهادهای مدنی و تشکل های قانونی کشاورزان به درک و فهم و زبان مشترکی برسیم و با خرد جمعی برنامه مدونی برای برداشت کمتر از آب تهیه کنیم و همه با هم آن را اجرا نمائیم. باید بپذیریم که کشاورزان عزیز و زحمتکش و دلسوز ما در انجام این ماموریت مقدس و بزرگ نقشی محوری و کلیدی دارند. علایی با اشاره به حمایت های بی دریغ وزیر نیرو و استاندار خراسان رضوی و کمک همه شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر بر مدیریت آب و نقش پررنگ دانشگاه فردوسی و نهادهای مدنی و تشکل های کشاورزی استان برای تهیه سند سند همیاران آب استان گفت: پایه و مبنای این سند پذیرش گفت و گو برای رسیدن به اجماع برای کاهش مصرف آب در استان تا سال ۱۴۰۵ به میزان حجم آب تجدید پذیر و اجرای مصوبات برابر برنامه زمانی است. وی گفت: در سند همیاران آب موارد مهمی از جمله حرکت بسمت مدیریت مشارکتی و کمک به ایجاد تشکل های قانونی کشاورزی و برون سپاری تصدی گری ها،تحویل حجمی آب به همه مصرف کنندگان و نصب کنتور حجمی بر روی همه چاه ها و رصد و کنترل برداشت آب در بخش های کشاورزی، شرب و بهداشت و صنعت و خدمات،جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و پرکردن چاه های غیرمجا- جلوگیری از آلوده کردن آب ها اشاره شده است. وی با اشاره به این که از فروردین امسال تا کنون شرکت آب منطقه ای استان با کمک کشاورزان هزار و 61 حلقه چاه غیرمجاز را پر کرده و از برداشت ۲۸.۷ میلیون مترمکعب آب از این چاه ها و همچنین از اضافه برداشت از هزار و 27 حلقه چاه مجاز به حجم دویست و 4 میلیون جلوگیری کنیم افزود: این به آن معنی است که در مجموع امسال توانسته ایم از برداشت اب از چاه ها به حجم ۲۳۲.۷ میلیون متر مکعب کم کنیم و این کار بزرگ با همدلی و همکاری و کمک کشاورزان عزیزمان انجام شده است. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد: هرچند امسال برای رسیدن به تعادل آبی در استان توانستیم گام های بزرگی را برداریم ولی تا رسیدن به هدف حیات بخشمان(سازگاری با کم آبی) راه درازی در پیش داریم و این راه را نیز با شفافیت و راستی و درستی در عملکرد و پاسخگو بودن به یکدیگر بر مبنای مدیریت مشارکتی و خرد جمعی طی خواهیم کرد.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات