آزادسازی ساخت و ساز غیر مجاز در داخل بستر و حریم رودخانه خیاو چایی

رئیس اداره منابع آب شهرستان مشگین شهر گفت: با قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه خیاو چایی، 4 کیلومتر از مسیر این رودخانه بازگشایی و آزادسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، قیصر جیره میرک افزود: به همت اداره منابع آب شهرستان مشگین شهر و با همکاری نیروهای قضایی و انتظامی شهرستان و همچنین شهرداری مشگین شهر، ساخت و سازهای انجام گرفته در طی سالیان گذشته در 4 کیلومتر از حریم و بستر رودخانه خیاو چایی بازگشایی و آزادسازی شد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از حضور دادستان مشگین شهر در اجرای حکم آزادسازی تصریح کرد: نیروهای قضایی و انتظامی شهرستان همواره در بازگشایی و آزادسازی حریم رودخانه ها، انسداد چاههای غیر مجاز و دیگر موارد بازوان اصلی اداره منابع آب شهرستان هستند.

رئیس اداره منابع آب شهرستان مشگین شهر اظهار داشت: بر اساس احکام قضایی صادره در این برنامه 11 نقطه از مسیر رودخانه خیاو چایی که ساخت و ساز غیرمجاز در آنها صورت گرفته بود، بازگشایی و آزادسازی شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات