نيروي انتظامي ياريگر صنعت برق در پيشگيري از سرقت ...

به گزارش پايگاه خبري توانير،علي شيرازي مديركل امنيتي و انتظامي استانداري مازندران در نشست كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت استان مازندران كه به ميزباني شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران برگزار شد در سخناني اظهار داشت: سرقت از جمله مقوله هايي است كه علاوه بر خسارات مالي موجب سلب امنيت رواني مي شود .
بنابراين در راستاي مقابله با سرقت تمامي دستگاه هاي متولي بايد در چارچوب قوانين تعيين شده از سوي شوراي تامين استان وارد عمل شوند و نيروي انتظامي مسئول حسن اجراي انجام اين كار است.
وي افزود: به طور قطع همكاري و تعامل دستگاه هاي قضايي ، نيروي انتظامي و شركت هاي توزيع برق استان نقش مهمي در جلوگيري از سرقت و تجهيزات شبكه برق به همراه دارد.
پشيرازي استفاده از تجهيزات نوين و هوشمند، برگزاري جلسات منظم با كلانتري ها، برقراري گشت هاي شبانه بازرسي و حراست، انتخاب دقيق پيمانكاران، پيگيري جرائم اتفاق افتاده در سطح شبكه در محاكم قضايي و همچنين ارتباط مستمر مديران با كلانتري ها را از جمله راهكارهاي ارزنده در پيشگيري از سرقت تجهيزات برق عنوان كرد.
مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران ضمن اشاره بر لزوم حفظ و پايداري امنيت در اين منطقه و قدرداني از نيروهاي امنيتي، انتظامي، قضائي و ...  به دليل همكاري و همراهي در اين حوزه با شركت توزيع برق غرب مازندران، اظهار داشت: تامين برق در منطقه غرب مازندران با وجود تعداد مشتركين اين منطقه و مسافرپذير و گردشگر پذير بودن، امري ضروري است و اين جز با برقراري امنيت در حوزه برق رساني و حفظ تجهيزات برقي شبكه توزيع امكان پذير نخواهد بود.
وي افزود: تامين و گسترش امنيت مستلزم مشاركت همه جانبه نهادها و سازمان هايي است كه مي توانند با بسترسازي، تامين امكانات و اقدامات اجتماعي، فرهنگي و با همراهي نيروي انتظامي در بهبود سطح امنيت و رفتار عمومي جامعه موثر واقع شوند.

وي در ادامه با تأكيد بر لزوم برخورد با سارقين كابل و سيم هاي شبكه برق كه منجر به ناپداري شبكه و بروز مشكلات ناشي از خاموشي مي شوند، خواستار شد: به دليل تبعات وآسيب جبران ناپذيري كه اقدام اين افراد به شبكه توزيع نيروي برق وارد مي سازد، بايد برخورد جدي با اين خاطيان گردد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي به عنوان متولي تأمين امنيت در تمامي مؤلفه هاي صيانت از بيت المال از جمله تجهيزات و شبكه برق مي تواند ياريگر شركت توزيع نيروي برق استان در زمينه برخورد با سارقين باشد.لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات