مراجعه 52 هزار و 485 نفر به ميز خدمت توزيع برق كردستان

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان هيوا لهونيان در تصريح اين خبر گفت: تعداد 52 هزار و 485 نفر به ميز خدمت شركت مراجعه كرده اند كه از اين تعداد مراجعات، 32 هزار و 862 نفر در همان روز پاسخ دهي شدند و و بقيه با ارجاع به واحد هاي مربوطه و بررسي و رسيدگي بيشتر به روز هاي بعد موكول گرديد.

لهونيان در ادامه افزود: بيشترين مراجعه به ميز خدمت اين شركت در واحد فروش و خدمات مشتركين با تعداد 32 هزار و 941 نفر بوده است كه از اين تعداد 21 هزار و 125 نفر انجام كارشان در همان روز صورت گرفته است و بقيه درخواست ها و مراجعات به روز هاي بعد موكول گرديد.

وي در ادامه با اشاره به واحد مهندسي و نظارت و واحد بهره برداري و ديسپاچينگ شركت برق كردستان بيان كرد: به ترتيب تعداد 7 هزار و 686 نفر و 6 هزار و 807 نفر به ميز خدمت اين واحد ها مراجعه كرده اند كه 4 هزار و 72 نفر در واحد مهندسي و نظارت و 4 هزار و 167 نفر در واحد بهره برداري و ديسپاچينگ در همان روز پاسخ دهي گرديده اند و بقيه درخواست ها به تيم هاي مديريت مربوطه ارجاع داده شدند كه در روزهاي آتي پاسخ دهي گردد.

لهونيان در ادامه تأكيد كرد: 2 هزار و 412 مراجع در واحد ميز خدمت مالي و اداري و 2 هزار و 639 مراجع نيز مراجعات و درخواست هاي متفرقه با موضوعات مختلف را دارا بودند كه تعداد يكهزار و 880 تعداد درخواست و مراجعه در واحد مالي و اداري و يكهزار و 618 تعداد مراجعه در واحد متفرقه در همان روز پاسخ دهي گرديد.

هيوا لهونيان در ادامه با اشاره به مهم بودن وظايف واحدهاي ميز خدمت مستقر در مديريت توزيع برق شهرستان هاي تابعه اذعان داشت: وظايف اين واحدها رسيدگي به درخواست ها و ارائه خدمات به مراجعه كنندگان در ساعت هاي اداري در سطح مديريت هاي تابعه اين شركت مي باشد.

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان در پايان اذعان داشت: ارزش يك ميز خدمت تاثيرگذار را نبايد كم اهميت دانست، يك ميز خدمت خوب مي تواند بسياري از كمبودهاي موجود در هر سازمان را جبران كند اما در مقابل يك ميز خدمت ضعيف (و يا نبود كلي ميز خدمت) مي تواند برداشتي ضعيف و منفي از يك شركت و يا سازمان مؤثر و فعال را در ذهن مشتري ايجاد كند .

لازم به ذكر است اين آمار مربوط به شش ماه اول سالجاري مي باشد.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات