انجام مطالعات علمي براي بهبود تاب آوري شبكه در برابر ...

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس كيوان فرح زاد مدير عامل شركت در اين نشست اظهار داشت: پيش بيني مي گردد به دليل تغييرات اقليمي، در آينده نزديك تعداد و شدت حوادث غيرمترقبه افزايش يابد وبروز پديده هاي تركيبي بحران در استان مازندران و خصوصا در منطقه غرب استان مويد اين امر است كه زير ساخت برق نيز از تاثيرات مخرب اين پديده ها در امان نخواهد بود. وي افزود: به طور قطع انجام مطالعات علمي و دقيق، تصميم گيري براي شناسايي راهكارهاي موثر براي بهبود تاب آوري شبكه در برابر حوادث طبيعي را فراهم مي سازد.

در ادامه اين نشست: مطالبي در خصوص مستحكم سازي شبكه در بحران برف كه بر روي فيدر مورد نظر تاثيرگذار بوده در سيستم اطلاعات مكاني ارائه شده و حجم خسارات احتمالي در برابر حوادث طبيعي برف بر اساس مدل هاي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفت.

شايان ذكر است: با توجه به بررسي هاي صورت گرفته شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران از سوي شركت توانير به عنوان شركت پايلوت در اجراي پروژه تحقيقاتي " تبيين مفاهيم و ارزيابي تحليلي تاب آوري شبكه هاي توزيع برق ايران" مدنظر قرار گرفته است.لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات