معاون استاندار قم تاکید کرد: لزوم نظارت بر تولید مصالح ساختمانی

بهشتی با یادآوری اینکه ما دراستان در زمینه وجود بتن مشکل‌های زیادی داشتیم، گفت: عدم نظارت کافی بر تولید مصالح ساختمانی موجب می‌شود تا تولیدکنندگان آن شرکت، تشکل، انجمن و صنفی را ایجاد کنند و به نوعی در مقابل ضوابطی که حاکمیت دنبال می‌کند، مقاومت نمایند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات