درخواست رئیس شورای شهر تهران از مجلس

وی در واکنش به اظهارات رئیس‌پلیس ناجای تهران بزرگ مبنی بر اینکه شهرداری نیز باید برای ارتقای امنیت شهر بودجه اختصاص دهد گفت: در این رابطه باید ابتدا نگاه کنیم که در تاریخ بلدیه بودجه‌ای برای پلیس پیش‌بینی شده است یا نه؛ اما باید توجه کرد با جداسازی پلیس از شهرداری، جدا شده است اما این موضوع را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم گوشه‌ای از مشکلات را در حوزه ارتقای امنیت شهر بررسی و در صورت امکان به حل آن کمک کنیم.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات