جلسه توديع و معارفه اعضاي كميته آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

جلسه توديع و معارفه اعضاي كميته آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضويجلسه توديع و معارفه كميته آموزش سازمان ۲۱ مهرماه جاري در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومي سازمان در اين جلسه كه با حضور مهندس شركاء رئيس، برخي از اعضاي هيئت مديره، مهندس فرشته پور نماينده اداره كل راه و شهرسازي استان و مديران سازمان تشكيل شد؛ اعضاي كميته آموزش به بيان نقطه نظرات و ديدگاه ها و نقاط ضعف و قوت اين حوزه پرداختند .

بر پايه اين خبر، اعضاي حاضر با مثبت ارزيابي كردن روند آموزش سازمان، نگاه آينده محور هيات مديره دوره هشتم در ارايه خدمات آنلاين به منظور كاهش حضور فيزيكي و امكان پيگيري از طريق سامانه هاي الكترونيكي و همچنين برگزاري آزمون هاي الكترونيكي در راستاي شفاف سازي  براي اولين بار در سطح كشور را گامي بلند و اقدامي مفيد و ارزشمند بيان نمودند .

در پايان جلسه نيز ضمن تقدير و تشكر از اعضاي كميته در دوره قبل، احكام اعضاي جديد از سوي مهندس محمدحسين شركاء رئيس سازمان به شرح دكتر قلعه نوي ( رئيس)، دكتر عيدياني (نايب رييس و دبير جلسات)، دكتر بشير نژاد (عضو)، دكتر مداحي (عضو)، دكتر سعيديان (عضو) و دكتر همايي فر (عضو) اعطا شد .

لازم به ذكر است دكتر مصطفي رضوي نماينده هيات مديره در حوزه آموزش، مهندس احسان فرشته پور نماينده اداره كل راه و شهرسازي استان، مهندس محمدرضا مهردوست معاونت آموزش و پژوهش و مهندس محمود غفوري مدير آموزش سازمان نيز در جلسات اين كميته حضور دارند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات