در صورت تخطی از ضوابط محیط زیستی،طرح انتقال آب خزر متوقف خواهد شد

در صورت تخطی از ضوابط محیط زیستی،طرح انتقال آب خزر متوقف خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات