با تکمیل وبهره برداری ازپروژه خط دوم انتقال آب از سد درودزن به...

مهندس پاکروح معاون توسعه مهندسی شرکت آب وفاضلاب کشور، مهندس نظر پور مدیرعامل آبفا شیراز، مهندس دهقانی و مهندس جلالی مدیر عامل و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای فارس از خط دوم آبرسانی از سد درودزن به شیرازبازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس؛ معاون توسعه مهندسی شرکت آب وفاضلاب کشور در جریان بازدید از خط دوم انتقال آب از سد دروزن به شیراز از تکمیل این خط درآینده نزدیک خبر داد .

پاکروح اظهار نمود خط دوم آب رسانی به شهر شیراز از سد درودزن حدود 85درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بخش های اندکی هم که از این پروژه باقی مانده است ، ان شاالله تکمیل خواهد شد .

معاون توسعه مهندسی شرکت آب وفاضلاب کشور گفت با تکمیل وبهره برداری این پروژه کمبود آب در شیراز جبران و آب پایدار به شهر شیراز خواهد رسید .

پاکروح از شرکت آب منطقه ای فارس به عنوان کارفرما و نیز عوامل پیمانکاری و مشاوره ای این پروژه قدردانی کرد .

دهقانی مدیرعامل آب منطقه ای فارس گفت با توجه به رشد جمعیت شهر شیراز وتوسعه شهرها و روستاهای اطراف و همچنین وجود صنایع مختلف در نزدیکی آن، مسئله تامین آب شیراز از دغدغه های اصلی شرکت آب منطقه ای فارس می باشد .

دهقانی اظهارداشت در حال حاضربخشی از آب شهر شیراز از سد درودزن وازطریق خط اول آبرسانی ومابقی آن ازطریق چاه های آهکی و آبرفتی حاشیه شهر تامین می گردد. با توجه به افزایش جمعیت شهر شیرازونیز به دلیل برداشت بیش از حد، سطح آب زیرزمین افت نموده بنابراین احداث خط دوم آبرسانی به شیراز ضروری است و تلاش ما در راستای سریعتر شدن افتتاح این پروژه همچنان ادامه دارد .

مدیرعامل آب منطقه ای افزودبا اجرای پروژه فوق، سه متر مکعب در ثانیه آب ازسد درودزن به شهر شیراز انتقال پیدا می کند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات