رئیس کمیته راه اندازی سامانه تملک اراضی منصوب شد

طی حکمی به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، سرپرست حقوقی شرکت به عنوان رئیس کمیته راه اندازی سامانه تملک اراضی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، طی حکمی به امضای مهندس یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت، مهدی غلامی، سرپرست حقوقی شرکت با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته راه اندازی سامانه تملک اراضی منصوب شد.

بر اساس این حکم سایر اعضا و دبیر این کمیته نیز به شرح زیر منصوب شدند:

 • میرحسین سید جعفری، نماینده مجری طرح سد و شبکه آجی چای به عنوان عضو
 • میر سجاد غفاری، کارشناس حقوقی به عنوان دبیر
 • فرهاد الماسپور، کارشناس GIS و سنجش از دور به عنوان عضو
 • امیر جسور، کارشناس طرح به عنوان عضو
 • رسول شادیفر، کارشناس ملی طرح به عنوان عضو

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

  شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات