از سوی گروه ایمنی نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد/ تعویض چراغ های هشداردهنده برج های خنک کننده اصلی

از سوی گروه ایمنی نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد/ تعویض چراغ های هشداردهنده برج های خنک کننده اصلی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات