واحد 2 بخار نیروگاه بیستون به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

واحد 2 بخار نیروگاه بیستون به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات