از سوی گروه ایمنی نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد/ تعویض چراغ های هشداردهنده برج های خنک کننده اصلی

از سوی گروه ایمنی نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد/ تعویض چراغ های هشداردهنده برج های خنک کننده اصلی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات