واحد 2 بخار نیروگاه بیستون به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

واحد 2 بخار نیروگاه بیستون به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات