انجام مطالعات علمي براي بهبود تاب آوري شبكه در برابر حوادث طبيعي

انجام مطالعات علمي براي بهبود تاب آوري شبكه در برابر حوادث طبيعي

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس كيوان فرح زاد مدير عامل شركت در اين نشست اظهار داشت: پيش بيني مي گردد به دليل تغييرات اقليمي، در آينده نزديك تعداد و شدت حوادث غيرمترقبه افزايش يابد وبروز پديده هاي تركيبي بحران در استان مازندران و خصوصا در منطقه غرب استان مويد اين امر است كه زير ساخت برق نيز از تاثيرات مخرب اين پديده ها در امان نخواهد بود. وي افزود: به طور قطع انجام مطالعات علمي و دقيق، تصميم گيري براي شناسايي راهكارهاي موثر براي بهبود تاب آوري شبكه در برابر حوادث طبيعي را فراهم مي سازد.

در ادامه اين نشست: مطالبي در خصوص مستحكم سازي شبكه در بحران برف كه بر روي فيدر مورد نظر تاثيرگذار بوده در سيستم اطلاعات مكاني ارائه شده و حجم خسارات احتمالي در برابر حوادث طبيعي برف بر اساس مدل هاي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفت.

شايان ذكر است: با توجه به بررسي هاي صورت گرفته شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران از سوي شركت توانير به عنوان شركت پايلوت در اجراي پروژه تحقيقاتي " تبيين مفاهيم و ارزيابي تحليلي تاب آوري شبكه هاي توزيع برق ايران" مدنظر قرار گرفته است.لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات