برگزاری جلسه پایش اقدامات انجام شده در زمینه تکمیل 6 طرح...

جلسه پایش اقدامات انجام شده در زمینه تکمیل 6 طرح تامین و توزیع آب توسط بخش غیر دولتی روز یکشنبه 21 مهرماه با حضور مهندس ابراهیم نیا مدیر کل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران بر گزار شد.

ب ه گزارش شبکه خبری آب ایران در راستای عملیاتی نمودن ماده 27 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با موضوع واگذاری طرح های جدید، نیمه تمام و در حال بهره‌برداری و تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 و آیین نامه اجرایی آن، نمایندگان شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اولویت بندی طرح های مندرج در قانون بودجه اقدام و نهایتاً  6 طرح شبکه آبیاری و زهکشی گلورد، شبکه آبیاری و زهکشی البرز، شبکه آبیاری و زهکشی رئیسعلی دلواری، سد و شبکه آبیاری و زهکشی کوار ، سد و شبکه آبیاری و زهکشی پلرود و خط انتقال آب صنعت از سد جگین که دارای توجیه مالی بودند، پس از برگزاری جلسات متعدد با سازمان برنامه و بودجه کشور و اخذ تأییدیه ایشان جهت طرح در کارگروه واگذاری انتخاب شدند.

بر اساس دستور العمل ماده 27، اعضای کارگروه واگذاری به ریاست وزیر محترم نیرو و یا نماینده ایشان، معاون وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی تابعه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزارت دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یک کارشناس صاحب نظر تشکیل می گردد.

در تاریخ 10/6/98 گزارش طرح های اشاره شده بهمراه مدل های مالی آنها از سوی نمایندگان شرکت مدیریت منابع آب ایران در کارگروه واگذاری ارائه و نهایتاً مورد تأیید کارگروه قرار گرفته و مجوز فراخوان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در تاریخ 30/6/98 ابلاغ گردید.

پیرو ابلاغیه مذکور، در روز یکشنبه مورخ 21/7/98 جلسه ای با محوریت دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران جهت بررسی و پایش اقدامات انجام شده در این خصوص و همچنین برنامه زمانبندی پیش رو برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور نمایندگان شرکت های آب منطقه ای مازندران، بوشهر، گیلان، هرمزگان و مشاورین مربوطه برگزار گردید، هر شرکت به صورت مجزا گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نموده و جناب آقای مهندس ابراهیم نیا، مدیر کل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و همکارانشان رهنمودها و راهکارهایی جهت تسریع در فرآیند سرمایه گذاری در طرح های اشاره شده ارائه نمودند. شایان ذکر است که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی ( PPP ) در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی های نهایی و آماده سازی جهت طرح در صحن علنی می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات