بررسی مسائل و مشکلات کمی وکیفی تامین آب شرب روستاه...

بررسی مسائل و مشکلات کمی وکیفی تامین آب شرب روستاه...

بررسی مسائل و مشکلات کمی وکیفی تامین آب شرب روستاهای شهرستان مهاباد

مسائل و مشکلات کمی وکیفی تامین آب شرب روستاهای شهرستان مهاباد مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه ای که به همین منظور و با حضور معاون بهره برداری و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی و مسئولین وکارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ترتیب یافته بود، وضعیت برخورداری روستاها از آب شرب سالم و پایدار، تحلیل سیستم های تامین و توزیع آب، ارزیابی نتایج کیفی و ارتقای تعامل و همکاری بین بخشی دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

صابر خسروزاده معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در این جلسه به ارائه موارد مرتبط در رابطه با نحوه تامین آب شرب از منابع پایدار، تحلیل و پایش کیفی سامانه های آبرسانی در روستاها، شناسایی منابع در معرض آلودگی، برنامه ریزی برای تحت پوشش درآوردن روستاهای غیرتحت پوشش، تداوم نمونه برداری های مشترک و تشکیل تیم کارشناسی در مواقع بروز بحران پرداخت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات