در شركت آب و فاضلاب استان مركزي مناسب سازي فضاي اداري امورآب وفاضلاب شهرستان اراك براي تردد معلولان جسمي

در شركت آب و فاضلاب استان مركزي مناسب سازي فضاي اداري امورآب وفاضلاب شهرستان اراك براي تردد معلولان جسمي


800x600

درراستاي تكريم ارباب رجوع ومناسب سازي فضاي ورودي امور آب وفاضلاب اراك اداره فني وتوسعه اين  امور اقدام به انجام عمليات بهسازي براي تسهيل در تردد مشتركيني كه داراي معلوليت جسمي هستند نمود.

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي مهندس سرآباداني مديرامورآب وفاضلاب شهرستان اراك اظهار داشت : ازآنجايكه معلوليت وبيماري جزء جدايي ناپذير زندگي انسان ها است اداره ها وسازمانها مكلف  هستند تا نسبت به مناسب سازي ساختمانهاي اداري  براي رفت وآمد افراد كم توان و بيماران جسمي اقدام نمايند.

مهندس سرآباداني در ادامه تصريح كرد :اداره فني وتوسعه امورآب وفاضلاب شهرستان اراك پس ازهماهنگي هاي صورت گرفته با اداره بهزيستي شهرستان اراك و رعايت موضوعات مورد نظر دركوتاهترين زمان اقدام به استانداردسازي فضاي اداري آبفا اراك نمود.

نویسنده:زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات