دلایل کاهش درآمد تهران از محل شهرسازی

وی ادامه داد: طی دهه‌های گذشته درآمد شهرداری تهران مبتنی بر شهرسازی و معماری بوده یعنی مبتنی بر دور زدن مقررات در این حوزه، شهرفروشی، فروش طرح تفصیلی، انحراف از طرح تفصیلی، امضاها و تصمیم‌های طلایی و رویکردهای متخلفانه در کمیسیون ماده ۵ که عمدتا معطوف به درآمدزایی صرف و عدم‌توجه به سایر پیوست‌های مطالعاتی بوده، باعث شد به اینجا برسیم. متاسفانه شهردار تهران و همکارانش نیز در این مدت نتوانستند درآمدهای جایگزین برای حوزه شهرسازی ایجاد کنند. باید رویکرد جدی در حوزه مدیران سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار‌و‌تامین منابع درآمدی از حوزه‌هایی به‌جز شهرفروشی داشته باشد. این نقطه ضعف شهرداری تهران است و کاملا نیز مشهود است که هنوز در حوزه سرمایه‌گذاری نتوانسته عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. مجموعه قابل‌توجهی از منابع درآمدی دارد، همچنین ظرفیت‌های گسترده‌ای نیز برای درآمدزایی در آن وجود دارد که می‌توانیم بدون آنکه شهر را بفروشیم، کسب درآمد کنیم. تهران ادامه داد: شهرداری و شورا در ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات