شرط حل مشکل مالی شهرداری‌ها

مالیات ارزش افزوده گفت: در ماده ۵۳ لایحه شوراهای اسلامی شهر و دهیاری‌ها محدود شود، افزود: پتانسیل هر شهر و روستا متناسب با ظرفیت آنجا متفاوت است و آنها باید بتوانند برای مسائل محلی قانون‌گذاری کنند. درخصوص تساوی سهم شهرداری‌ها و دولت از عوارض مالیات ارزش افزوده عنوان کرد: در بند ۳ ماده ۴۱ توافق شده است سهم شهرداری‌ها و طبق ماده ۴۲ باید سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌طور ۱۰۰ درصد به‌صورت ماهانه پرداخت شود. پرداخت نکرده‌اند و به این منابع پایدار نیاز مبرم دارند.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات